Sanering

Sanering vid alla händelser

Sanering innebär att vi städar bostäder och lokaler som fått rökskador, vattenskador och mögel. Vi kör även bort dina gamla möbler, allt för att du ska slippa tänka på praktiska saker vid denna typ av händelser. Vi rensar även ur bostäder med gamla möbler och ting där bostadsinnehavaren gått vårdslöst fram, eller vid tragiska dödsfall. Vi har erfarenhet av att städa bort fekalier, kanylnålar efter missbrukare, blodfläckar, uppkastningar med mera, och ser till så miljön blir återställd igen.

Kontakta oss

Adress

Krangatan 1
721 31 Västerås

Telefon

021-18 36 36